Zmena sídla

24.04.2014 18:19

Platnosťou od 17.4.2014 došlo k zmene sídla společnosti TRADECOM, s.r.o. 

Nové sídlo firmy sa nachádza na adrese: 

TRADECOM, s.r.o.
Tichá ulica 591/6
929 01 Veľké Dvorníky, okr. Dunajská Streda

 

 

Fakturačné údaje: 

IČO: 17310938

DIČ: 2020496896

 

(IČO a DIČ ostáva bez zmeny)