Kontakt

 

TRADECOM, s.r.o.
Tichá ulica 591/6
929 01 Veľké Dvorníky, okr. Dunajská Streda

 

E-mail: tradecom@tradecom.sk

 

Web:  www.tradecom.sk

 

Fakturačné údaje: 

IČO: 17310938

DIČ: 2020496896

IČ DPH: SK2020496896

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34484/T

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SLSP

číslo účtu:             5055570695/0900

IBAN:                   SK8909000000005055570695

SWIFT:                 GIBASKBX