Pozinkované plechy

Sprostredkovateľská služba pri kúpe výrobkov zo železiarní -  široká škála za tepla a za studena valcovaných výrobkov, ako aj výrobkov s povrchovou úpravou vrátane pozinkovaných, lakoplastovaných, pocínovaných plechov a plechov pre elektrotechnický priemysel. 

Viac ako dvasaťročné skúsenosti z sprostredkovania výrobkov zo železiarní. 

 

Ponúkame široký sortiment plochých valcovaných výrobkov, ktorých vysoká kvalita je garantovaná zavedeným systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001. 

Plechy valcované za tepla sú vhodné pre mnohé aplikácie vrátane výroby strojov, stavebnej výroby a energetiky.

Plechy valcované za studena sa používajú najmä v automobilovom, potravinárskom, stavebnom priemysle a pri výrobe produktov elektrotechnického priemyslu.

Elektrotechnické plechy, známe tiež ako kremíková alebo dynamo oceľ. Dokončená (izotropná) elektrická oceľ sa používa pri výrobe magnetických obvodov pre elektrické točivé stroje, malé transformátory, solenoidy a ďalšie komponenty elektrických zariadení.

Žiarovo pozinkované plechy sa vyrábajú v ťažných a konštrukčných akostiach, aj ako mikrolegovaná oceľ. Aplikácie zahŕňajú automobilový, stavebný priemysel, výrobu strojov a bielej techniky.

Lakoplastované plechy (oceľové plechy s organickým povlakom) sú vhodné pre tie aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči oxidácii a korózii. Tieto výrobky sa používajú v externých a interných stavebných aplikáciách, pre výrobu spotrebičov a kovového nábytku.

Elektrolyticky pocínované plechy sa používajú na výrobu potravinárskych obalov, plechoviek, korunkových uzáverov a iných obalových výrobkov.